Youtube Remarketing คืออะไร?

จากแก่นกระพี้ข้อ 9 กับ ข้อ 10 ที่ผมได้บอกไปนะครับ

Remarketing ทุกท่านคงรู้แล้วว่าเป็นโฆษณาแบบตามหลอกหลอน วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง YouTube Remarketing ว่าคืออะไร? ก็คือการตามหลอกหลอนไปบน YouTube ไปเป็นในรูปแบบวิดีโอกันเลย ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมาก ทุกท่านรู้ไหมครับ
คนไทยเสพ YouTube หนักมากๆ หนักเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว คำว่าอันดับต้นๆของโลก ผมพูดเป็นเฉลี่ยต่อหัว
นะครับ คือ What Hour ต่อหัว ก็คือชั่วโมงเฉลี่ย ที่คนไทยต่อหัวดู YouTube ตอนนี้ ถ้าผมจำไม่ผิด ติด TOP 3 ของโลกแล้ว

ดังนั้นช่องทางโฆษณาบน YouTube เป็นช่องทางที่มี Opportunity มหาศาลเพราะว่า ปัจจุบันค่า View ถือว่าถูกแสนถูก
อยู่ที่ประมาณ 70 สตางค์ บวกลบเท่านั้นเอง ซึ่งเราควรจะไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่โฆษณามันยังถูกอยู่

ดังนั้นถ้าคนที่เคยเข้าเว็บเราไปแล้ว ทุกท่านรู้ความสำคัญของ Remarketing แล้ว เราตามไปบน GDN แบบ Banner แล้ว
เราตามไปด้วยโฆษณา Search แล้ว เราควรจะตามเขาไปด้วย โฆษณาแบบวิดีโอด้วยเช่นกัน เพราะว่าวิดีโอมันทำให้คนรับสาร
ได้เร็วกว่ามากๆ แต่ถ้าอาจจะเถียงว่า คุณเบิร์ด เวลาไปลงโฆษณาใน YouTube ผมในฐานะผู้บริโภค ผมค่อนข้างรู้สึกรำคาญ
อันนี้ก็ไม่ผิด คือจะมีคนส่วนหนึ่งที่รำคาญ แต่เนื่องจากถ้าเกิดว่าคุณทำโฆษณาตามแก่นกระพี้ 10 ข้อที่ผมบอก คุณจะได้ลูกค้า
ที่มีโอกาสซื้อสูง เขาจะอยากได้ของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ดังนั้นเมื่อเขาเจอโฆษณาวิดีโอคุณซ้ำ โอกาสในการรำคาญมันจึงต่ำลงเพราะว่าเขาอยากได้ของคุณตั้งแต่แรก แต่ถ้าคุณไป
โฆษณาหาคนที่ไม่เคยอยากได้ของคุณ ไม่สนใจเรื่องนี้ โอกาสรำคาญจะสูงมาก ทีนี้มีวิธีแก้คือว่าเราสามารถจำกัดความถี่
ต่อวันที่จะให้เขาเห็นได้ ก็จะลดความรำคาญลงมาได้ระดับหนึ่งแต่ข้อสำคัญก็คือผมเทสกับลูกค้ามาหลายรายแล้วว่าเมื่อเราทำ

YouTube Remarketing ยอดขายเพิ่มขึ้นๆ เป็นลำดับ โดยวิดีโอเราก็ต้อง Select มาว่า เราจะเอา Message เอาเรื่องอะไร

กระตุ้นสร้างการตัดสินใจของเขาให้เกิดขึ้นให้มากขึ้น อันนี้ก็คือโฆษณาแบบ YouTube Remarketing หรือว่าแก่นกระพี้ตัวที่ 11

คงเห็นภาพกันแล้วนะครับว่า Youtube remarketing คืออะไร?

ตัวสุดท้ายของเราในเซ็ตวิดีโอที่ผมเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ^^