ปัญหาคลาสสิค ของคนทำโฆษณาบน Google ก็คือ ค้นหาโฆษณา Google ของตัวเองไม่เจอ หรือโฆษณา Google ไม่แสดงผล ลองเชค 13 ข้อนี้ดู ไล่ไปทีละข้อนะครับ หวังว่าจะหาทางได้ไขได้ครับ ^^ ผมแบ่งเหตุผลที่ เราค้นหาโฆษณา Google ของตัวเองไม่เจอ หรือโฆษณา Google ไม่แสดงผลเอาไว้ 4 levels นะครับ คือ Account level, Campaign level, Ads level และ Keyword level (Account Level ) Account...
Continue Reading →