คุณภกรณ์ มลสิริเรืองเดช (คุณเบิร์ด Pakorn.in.th)

  • 1 ใน 4 สุดยอดผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทยด้าน Google Adwords แต่งตั้งโดย Google Asia Pacific ได้รับสิทธิ์ให้ไปสัมมนาที่ Google สำนักงานใหญ่ที่ USA และที่สิงคโปร์ ทีละ 1 ครั้ง เพื่อพบปะกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก (5 ปีซ้อน)
  • วิทยากรในโครงการ Google Academy ได้รับสิทธิ์ในการฝึกสอนให้กับ Agency ในโครงการของ Google Partner
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท เอส ที ที ออร์กาไนซ จำกัด (www.ads-now.com) ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ที่ให้บริการลูกค้า SME มามากกว่า 1,000 ราย และลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 ราย
  • วิทยากร และโค้ช ให้โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกว่า 70 ท่าน จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ
  • วิทยากรหลักสูตรการตลาดออนไลน์ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง Digital Economy ให้กับ CP ALL
  • วิทยากรบรรยายด้าน Digital Strategy ให้กับหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยากรบรรยายด้าน Digital Strategy บรรยายให้กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน

บรรยากาศการไปเยือน Google Head Quater สำนักงานใหญ่ที่ Mountain View ประเทศสหรัฐอเมริกา


 

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง Digital Marketing Strategy ร่วมเวทีกับอาจารย์ธันยวัช