Search absolute top impression rate “Impr. (Abs. Top) %” and Search top impression rate “Impr. (Top) %” คืออะไร?

เวลาเราดูสถิติใน Google Adwords เราสามารถดูเปรียบเทียบในมุมมองต่อตัวเอง และในมุมมองต่อคู่แข่งได้  

มุมมองต่อคู่แข่ง เช่น Average Position (avg pos.) อันดับโฆษณาเฉลี่ยของเรา เช่น 1.0 แปลว่า เฉลี่ยแล้วเราได้อันดับ 1 หรือ 3.0 เฉลี่ยแล้ว เราได้อันดับ 3

มุมมองต่อตัวเอง เช่น Impression Share (%) คือ เฉลี่ยแล้ว คน Search 100 ครั้ง (เกิด 100 impressions) เราโผล่ขึ้นมากี่ครั้ง ถ้า 50 ครั้ง ก็ได้จะได้ 50%

แต่ Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) % คืออะไร?

แต่ Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) % คืออะไร?

Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) % ถือเป็นมุมมองต่อ Search Engine Result Page (SERPs) แปลให้เข้าใจง่ายๆหน่อยคือ เราอยู่ตรงไหนจริงๆกันแน่ ใน Google

ตามในรูปด้านบน

Impr. (Abs. Top) % คือ เปอร์เซ็นต์ที่เราแสดงผลอันดับ 1 เหนือ SEO ต่อ จำนวนการค้นหา (Impressions) แปลง่ายๆคือ เมื่อโฆษณาเราแสดงผล เราอยู่อันดับ 1 เหนือ SEO บ่อยขนาดไหน?

Impr. (Top) % คือ เปอร์เซ็นต์ที่เราแสดงผล 4 อันดับแรก ต่อ จำนวนการค้นหา (Impressions) แปลง่ายๆคือ เมื่อโฆษณาเราแสดงผล เราอยู่ 4 อันดับบนเหนือ SEO บ่อยขนาดไหน?

Search (Absolute Top) IS และ Search (Top) IS คือ

Search (Absolute Top) IS คือ เปอร์เซ็นต์ที่เราแสดงผลอันดับ 1 เหนือ SEO ต่อ จำนวนการค้นหาที่เราควรแสดงผลด้านบน ​(Eligible Top Impressions)

Search (Top) IS คือ เปอร์เซ็นต์ที่เราแสดงผล 4 อันดับแรกเหนือ SEO ต่อ จำนวนการค้นหาที่เราควรแสดงผลด้านบน ​(Eligible Top Impressions)

ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะสับสนว่า สองอันบน กับสองอันล่างมันต่างกันยังไง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ

สองอันบน Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) %คล้ายๆกับ การบอกอันดับ Avg Position นั่นแหล่ะครับ แต่ปัญหาเดิมของการบอก Avg Position เฉยๆคือ สมมติมันบอกว่าเราอยู่อันดับ 1.0 แต่มันไม่ได้บอกว่า 1.0 ด้านบน หรือด้านล่าง! การดู Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) % ประกอบถือเป็นการช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้น

ส่วนสองอันล่าง Search (Absolute Top) IS และ Search (Top) IS ให้มองเป็นค่าเสียโอกาส คือสมมติ Keyword นั้น Conversion ดี เราก็ควรจะได้ % ตรงนี้เยอะๆ เป็นตัวช่วยวิเคราะห์เสริมขึ้นมมาจากตัว Impressions Share เฉยๆ ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

Impr. (Abs. Top) % กับ Impr. (Top) % ประยุกต์ใช้ยังไง?

อย่างที่ว่าครับ คล้ายๆกับการมองอันดับโฆษณา ซึ่งถ้าคนที่เน้น Performance หรือ Conversion ผมก็มองว่า ไม่ได้จำเป็นในการเอามาวิเคราะห์มากนัก เพราะอันดับไม่ได้สัมพันธ์กับความถูกแพงของ Cost per conversion และ Conversion Rate อยู่แล้ว

แต่อาจจะเอาไว้มองความสัมพันธ์กับ CTR (Click through rate) ได้ เช่น เวลามันตกลงมากๆ อาจจะเกิดจาก % สองตัวด้านบนเรา drop ก็ได้ครับ

Search (Absolute Top) IS และ Search (Top) IS ประยุกต์ใช้ยังไง

อันนี้ก็มองคล้ายกับ Impressions Share ที่ผมสอนในคลาสครับ คือถ้า Conversion, Cost per conversion และ Conversion Rate ดี เราก็ควรให้ % ตรงนี้สูงด้วย

หรือจะมองแบบ Funnel ก็ได้ ถ้า Keyword อยู่ Funnel ล่างๆ เราก็ควรให้ 2 ตัวนี้ได้ % ใกล้ 100% ให้ได้มากที่สุดครับ

เป็นบทความที่อาจจะดู advance หน่อยนะครับ แต่ถ้าจับประเด็นได้ ก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากครับ มีคำถามหรือความเห็นอะไรแลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยน๊าา ^^

src :https://support.google.com/google-ads/answer/7501826?hl=en