Notifications
Clear all

วิธีการเพิ่ม ads account กรณีมีมากกว่า 1 บัตร ใน Facebook ad (โฆษณาเฟสบุ๊ค)


 Anonymous
Joined: 54 years ago
Posts: 0
Topic starter  

อาจารย์เบิร์ดคะ เผอิญว่ามี3 บริษัท แล้วแต่ละบริษัทใช้3 บัตรในการยิง ads เลยต้องการจะเพิ่ม ads account อะคะ แต่ตอนนี้ไม่มี business manager ใช้ยิงจาก fb ส่วนตัว 

 

อาจาร์ยคิดว่าควรจะทำยังไงดีคะ

1) แค่สร้าง campaign เพิ่มเป็นของอีกบ.

2)เพิ่ม ads account (ถ้าทำได้)

This topic was modified 5 years ago by admin

Quote
Topic Tags
ภกรณ์ มลสิริเรืองเดช
(@livebakery)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 680
 

สร้าง business manager account สะดวกที่สุดครับ

แล้วก็สร้าง ad account เพิ่มจากใน business manager แล้วก็ add people (fb profile ของแต่ละท่าน), add fan page และ create new ad account ครับ


ReplyQuote