คอร์ส Online Marketing 2017

 

1. คอร์สอบรม 3+7 วัน Google Adwords Expert – Workshop & Clinic

คลิก >> www.ads-now.com/google-adwords-expert-2018

 • Basic (พื้นฐาน Google Adwords)
  • พื้นฐานสำคัญในการทำ Google Adwords ทั้งหมด
  • รู้จักเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดของ Google Adwords เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์
  • วิธีการอ่าน Google Adwords Report และนำ Insight ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
 • Advance (Google Adwords ขั้นสูง)
  • Advance Remarketing (กลยุทธ์โฆษณาแบบติดตามขั้นสูง)
  • Conversion Tracking (หัวใจสำคัญ ชี้เป็นชี้ตายการทำออนไลน์ของคุณ)
  • Bidding Strategy (เทคนิคการประมูลราคาขั้นสูง รู้แล้วสบาย)
  • AI Bidding (ใช้ AI ของ Google ทุ่นแรงทำงาน เร็วกว่า เก่งกว่า สบายกว่า)
 • Straegy (การวางกลยุทธ์)
  • หลักการตั้งเป้าหมาย / KPI ที่สมเหตุสมผลบน Google Adwords
  • หลักการวางกลยุทธ์การตลาดบน Google Adword
 • Landing page (วิธีการออกแบบ และวิธีการสร้าง)
  • Landing page ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง?
  • เรียนรู้เรื่อง Value proposition เพื่อเอามาสร้าง landing page ที่ดี
  • เรียนรู้เรื่อง Call to action, Sense of urgency, แรงจูงใจในการซื้อ
  • หัดทำ Landing Page จริงๆ
 • Trend & Future (ทิศทางในอนาคตของ Google Adwords)
  • ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2016 – 2020
  • ทราบทิศทางว่าในอีก 3-5 ปีต่อจากนี้ การตลาดออนไลน์ของคุณควรเดินไปในทางไหน
 • Case Study (กรณีศึกษา)
  • ฟังกรณีศึกษาการตลาดออนไลน์จากผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing 10 ปี ที่ให้บริการลูกค้ามากว่า 1,000 ราย เราทำแล้วเห็นผลจริง ใน 1-3 เดือน
 • Workshop
  • ทดลองคิดจริง ทำจริง
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจริงๆในห้องเรียน
  • ลองสร้าง Content จริงๆในห้องเรียน
  • ทดลองยิงโฆษณาจริงๆในห้องเรียน
 • Clinic
  • เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาของผู้เรียนแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

2. คอร์สอบรม 3+7 วัน Facebook + LINE@ Marketing Expert – Workshop & Clinic

คลิกที่นี่ >> www.ads-now.com/facebook-line-expert-2018

 • Basic (พื้นฐาน Facebook Marketing / LINE@)
  • พื้นฐานสำคัญในการทำ Facebook / LINE@ ทั้งหมด
  • รู้จักเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดของ Facebook / LINE@ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์
  • วิธีการอ่าน Facebook / LINE@ – Insight Report และนำ Insight ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
 • Advance (Facebook marketing / LINE@ ขั้นสูง)
  • Advance Retargeting (กลยุทธ์โฆษณาแบบติดตามขั้นสูง)
  • Custom Audience Targeting (การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเชิงลึก ได้ผลดีกว่า และจำเป็นมากสำหรับยุคนี้)
  • Pixel Tracking (หัวใจสำคัญ ชี้เป็นชี้ตายการทำออนไลน์ของคุณ)
  • Conversion / Event Tracking (การวัดผลขั้นสูง สำหรับคนที่มีเว็บไซต์)
  • Bidding Strategy (เทคนิคการประมูลราคาขั้นสูง รู้แล้วสบาย)
  • วิธีการใช้เครื่องมือใหม่ๆของ Facebook เช่น Lead generation ads, Facebook Canvas, Carousel
 • Straegy (การวางกลยุทธ์)
  • หลักการตั้งเป้าหมาย / KPI ที่สมเหตุสมผลบน Facebook / LINE@
  • หลักการวางกลยุทธ์การตลาดบน Facebook / LINE@
 • Content Marketing (วิธีการออกแบบ และวิธีการสร้าง)
  • แนวคิดในการสร้าง Content ที่ตอบโจทย์ตลาดไทยในปี 2019
  • วิธีการสร้าง Hero Content ให้ได้ 1,000 – 100,000 shares แบบสายขาว และสายเทา
  • เรียนรู้เรื่อง Value proposition เพื่อเอามาสร้าง Content ที่ดี
  • เรียนรู้เรื่อง Call to action, Sense of urgency, แรงจูงใจในการซื้อ
  • หัดทำ Content จริง วัดผลจริงกันในคลาส
 • การทำ eCRM ด้วย LINE@
  • เรียนรู้วิธีดึงคนให้มา Follow LINE@ มากขึ้น
  • วิธีสื่อสารด้วย LINE@ เพื่อยอดขาย และ awareness
  • แนวคิดในการทำ LINE@ ที่เหมาะสมกับปี 2019
  • ทดลองทำจริง เปิด Account จริง ใช้จริงในคลาส
 • Trend & Future (ทิศทางในอนาคตของ Google Adwords)
  • ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2016 – 2020
  • ทราบทิศทางว่าในอีก 3-5 ปีต่อจากนี้ การตลาดออนไลน์ของคุณควรเดินไปในทางไหน
 • Case Study (กรณีศึกษา)
  • ฟังกรณีศึกษาการตลาดออนไลน์จากผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing 10 ปี ที่ให้บริการลูกค้ามากว่า 1,000 ราย เราทำแล้วเห็นผลจริง ใน 1-3 เดือน
 • Workshop
  • ทดลองคิดจริง ทำจริง
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจริงๆในห้องเรียน
  • ลองสร้าง Content จริงๆในห้องเรียน
  • ทดลองยิงโฆษณาจริงๆในห้องเรียน
 • Clinic
  • เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาของผู้เรียนแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
 • วิชามาร (สาย Dark)
  • วิธีสร้าง content 10,000 – 100,000 แชร์ แบบต้นทุนต่ำ
  • วิธีส่องลูกเพจคู่แข่งว่าเค้าไปเพจไหนกันต่อ และเอามาใช้ยิงโฆษณาได้ (ทำได้บางเพจ)
  • วิธีเพิ่ม Like ฟรีๆ (แบบคุณภาพ)

Facebook account 4 ประเภท

โฆษณา Facebook แพง

เพิ่มยอดขาย Google Adwords

ค่าโฆษณา Google Adwords ถูกลง

คอร์ส Online Marketing 2017

 

1. คอร์สอบรม 3+7 วัน Google Adwords Expert – Workshop & Clinic

คลิก >> www.ads-now.com/google-adwords-expert-2018

 • Basic (พื้นฐาน Google Adwords)
  • พื้นฐานสำคัญในการทำ Google Adwords ทั้งหมด
  • รู้จักเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดของ Google Adwords เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์
  • วิธีการอ่าน Google Adwords Report และนำ Insight ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
 • Advance (Google Adwords ขั้นสูง)
  • Advance Remarketing (กลยุทธ์โฆษณาแบบติดตามขั้นสูง)
  • Conversion Tracking (หัวใจสำคัญ ชี้เป็นชี้ตายการทำออนไลน์ของคุณ)
  • Bidding Strategy (เทคนิคการประมูลราคาขั้นสูง รู้แล้วสบาย)
  • AI Bidding (ใช้ AI ของ Google ทุ่นแรงทำงาน เร็วกว่า เก่งกว่า สบายกว่า)
 • Straegy (การวางกลยุทธ์)
  • หลักการตั้งเป้าหมาย / KPI ที่สมเหตุสมผลบน Google Adwords
  • หลักการวางกลยุทธ์การตลาดบน Google Adword
 • Landing page (วิธีการออกแบบ และวิธีการสร้าง)
  • Landing page ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง?
  • เรียนรู้เรื่อง Value proposition เพื่อเอามาสร้าง landing page ที่ดี
  • เรียนรู้เรื่อง Call to action, Sense of urgency, แรงจูงใจในการซื้อ
  • หัดทำ Landing Page จริงๆ
 • Trend & Future (ทิศทางในอนาคตของ Google Adwords)
  • ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2016 – 2020
  • ทราบทิศทางว่าในอีก 3-5 ปีต่อจากนี้ การตลาดออนไลน์ของคุณควรเดินไปในทางไหน
 • Case Study (กรณีศึกษา)
  • ฟังกรณีศึกษาการตลาดออนไลน์จากผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing 10 ปี ที่ให้บริการลูกค้ามากว่า 1,000 ราย เราทำแล้วเห็นผลจริง ใน 1-3 เดือน
 • Workshop
  • ทดลองคิดจริง ทำจริง
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจริงๆในห้องเรียน
  • ลองสร้าง Content จริงๆในห้องเรียน
  • ทดลองยิงโฆษณาจริงๆในห้องเรียน
 • Clinic
  • เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาของผู้เรียนแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

2. คอร์สอบรม 3+7 วัน Facebook + LINE@ Marketing Expert – Workshop & Clinic

คลิกที่นี่ >> www.ads-now.com/facebook-line-expert-2018

 • Basic (พื้นฐาน Facebook Marketing / LINE@)
  • พื้นฐานสำคัญในการทำ Facebook / LINE@ ทั้งหมด
  • รู้จักเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดของ Facebook / LINE@ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์
  • วิธีการอ่าน Facebook / LINE@ – Insight Report และนำ Insight ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
 • Advance (Facebook marketing / LINE@ ขั้นสูง)
  • Advance Retargeting (กลยุทธ์โฆษณาแบบติดตามขั้นสูง)
  • Custom Audience Targeting (การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเชิงลึก ได้ผลดีกว่า และจำเป็นมากสำหรับยุคนี้)
  • Pixel Tracking (หัวใจสำคัญ ชี้เป็นชี้ตายการทำออนไลน์ของคุณ)
  • Conversion / Event Tracking (การวัดผลขั้นสูง สำหรับคนที่มีเว็บไซต์)
  • Bidding Strategy (เทคนิคการประมูลราคาขั้นสูง รู้แล้วสบาย)
  • วิธีการใช้เครื่องมือใหม่ๆของ Facebook เช่น Lead generation ads, Facebook Canvas, Carousel
 • Straegy (การวางกลยุทธ์)
  • หลักการตั้งเป้าหมาย / KPI ที่สมเหตุสมผลบน Facebook / LINE@
  • หลักการวางกลยุทธ์การตลาดบน Facebook / LINE@
 • Content Marketing (วิธีการออกแบบ และวิธีการสร้าง)
  • แนวคิดในการสร้าง Content ที่ตอบโจทย์ตลาดไทยในปี 2019
  • วิธีการสร้าง Hero Content ให้ได้ 1,000 – 100,000 shares แบบสายขาว และสายเทา
  • เรียนรู้เรื่อง Value proposition เพื่อเอามาสร้าง Content ที่ดี
  • เรียนรู้เรื่อง Call to action, Sense of urgency, แรงจูงใจในการซื้อ
  • หัดทำ Content จริง วัดผลจริงกันในคลาส
 • การทำ eCRM ด้วย LINE@
  • เรียนรู้วิธีดึงคนให้มา Follow LINE@ มากขึ้น
  • วิธีสื่อสารด้วย LINE@ เพื่อยอดขาย และ awareness
  • แนวคิดในการทำ LINE@ ที่เหมาะสมกับปี 2019
  • ทดลองทำจริง เปิด Account จริง ใช้จริงในคลาส
 • Trend & Future (ทิศทางในอนาคตของ Google Adwords)
  • ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2016 – 2020
  • ทราบทิศทางว่าในอีก 3-5 ปีต่อจากนี้ การตลาดออนไลน์ของคุณควรเดินไปในทางไหน
 • Case Study (กรณีศึกษา)
  • ฟังกรณีศึกษาการตลาดออนไลน์จากผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing 10 ปี ที่ให้บริการลูกค้ามากว่า 1,000 ราย เราทำแล้วเห็นผลจริง ใน 1-3 เดือน
 • Workshop
  • ทดลองคิดจริง ทำจริง
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจริงๆในห้องเรียน
  • ลองสร้าง Content จริงๆในห้องเรียน
  • ทดลองยิงโฆษณาจริงๆในห้องเรียน
 • Clinic
  • เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาของผู้เรียนแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
 • วิชามาร (สาย Dark)
  • วิธีสร้าง content 10,000 – 100,000 แชร์ แบบต้นทุนต่ำ
  • วิธีส่องลูกเพจคู่แข่งว่าเค้าไปเพจไหนกันต่อ และเอามาใช้ยิงโฆษณาได้ (ทำได้บางเพจ)
  • วิธีเพิ่ม Like ฟรีๆ (แบบคุณภาพ)

Facebook account 4 ประเภท

โฆษณา Facebook แพง

เพิ่มยอดขาย Google Adwords

ค่าโฆษณา Google Adwords ถูกลง