Demographic แปลว่า ประชากรศาสตร์
Intent แปลว่า ความตั้งใจ ความประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในที่นี้คือความประสงค์ในการจะซื้อของนั่นเอง หรือความประสงค์ในการสนใจเรื่องนั้นๆ ทีนี้เรื่องนี้มันสำคัญอย่างไร

มีสถิติจาก Google นะครับว่า 70% ของคนที่ซื้อสินค้าแม่และเด็ก ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ สถิตินี้เป็นสถิติที่น่าสนใจมาก
เพราะว่า การตลาดในสมัยก่อนหรือในปัจจุบันเราจะมองในเรื่อง Demographic ความหมายคือเราจะดูว่า ถ้าเราจะขาย
ของสินค้าแม่และเด็ก เราจะโฟกัสที่คุณพ่อคุณแม่ แต่ความเป็นจริงก็คือ Google บอกว่า You ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขา
จะเป็นญาติ เป็นลุง ป้า น้า อา เป็นเพื่อนที่ทำงาน เป็นหัวหน้า เป็นลูกน้อง เป็นเพื่อนร่วมงาน ขอแค่เขามี Intent ก็คือเขา
อยากได้ของ สมมติว่าเขาอยากได้ผ้าอ้อมก็ให้เขาซื้อไปเถอะ

ดังนั้นเวลาเราทำโฆษณาทุกวันนี้เราต้องมอง Intent ก่อน Demographic จากประสบการณ์ของผมนะ เราต้องมอง
Intent ก่อนว่า เราต้องเอาคนที่อยากได้ของที่เราขายก่อนถ้าเราได้คนที่อยากได้ของที่เราขายแล้ว เขาก็จะซื้อง่ายถูก
ไหมครับ แต่ทีนี้พอเราได้มา เราก็ค่อยมากรอง Demographic อีกทีหนึ่ง ความหมายเช่น พบว่าช่วงอายุนี้ หรือว่าเพศนี้
มีโอกาสซื้อยากกว่าช่วงอายุอื่น เราก็ต้องเอาคนที่มีโอกาสซื้อยากให้เห็นน้อยลง เพราะจะทำให้ผลกำไรโดยรวมของเรา
มากขึ้นนั่นเอง

อันนี้ก็คือเรื่องของ Demographic VS Intent ซึ่งตอนนี้ประยุกต์ใช้ได้กับหลายอย่างมาก ประยุกต์ใช้กับ Facebook ก็ได้
ประยุกต์ใช้กับโฆษณา Google Search ก็ได้ ประยุกต์ใช้กับ โฆษณา Google Display Brenner  ก็ได้ ประยุกต์ใช้กับ
YouTube ประยุกต์ใช้กับตัวของโฆษณาบนมือถือนะครับ ก็สามารถทำได้เหมือนกัน

ดังนั้น Concept นี้จำไว้ให้ดีนะครับ คือ Intent ก่อน Demographic

http://www.pakorn.in.th/google-adwords/%e0%b8%97%e0%b8%b3-adwords-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-fan-page/